SAN CLIP – Cảnh Sát Giao Thông làm nhiệm vụ

Đăng ngày 02-09-2012
Các chú cảnh sát làm nhiện vụ tại một chốt giao thông tại Thành Phố Đà Nẵng

Bình luận (0)