Sorry, this video is not available in your country.

SAN CLIP – Cảnh Sát Giao Thông làm nhiệm vụ

Tags: SAN CLIP – Cảnh Sát Giao Thông làm nhiệm vụ

Đăng ngày 02-09-2012

Các chú cảnh sát làm nhiện vụ tại một chốt giao thông tại Thành Phố Đà Nẵng

Bình luận (0)