Sorry, this video is not available in your country.

Sài Gòn có 'café chòi mại dâm'

Tin trong nước

Tags: Cafe chòi mại dâm, tệ nạn

Đăng ngày 09-08-2010

Những tiếng tôn va vào nhau ầm ầm hay bốn chân chòi rung lên bần bật là nhưng gì có thể thấy ở cà phê chòi. Chỉ cần bỏ 35.000 đồng mua nước uống để sử dụng một chòi, kéo rèm xuống thì chỉ có trời mới biết các cặp đôi đang làm gì trong đó.
Đọc thêm

Bình luận (0)