Sài Gòn du ký - Tập 1

Đăng ngày 14-01-2009
Sài Gòn hai mùa mưa nắng, mùa mưa, tháng 6, hình như mưa hay đem lại cho con người nhiều cảm xúc, một chút buồn man mác, một chút nhớ nhung vu vơ, hay một cảm giác bâng khuâng, hoài niệm, tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt

Bình luận (1)