Clip đã bị xóa!

Sân khấu hoá ''Thiên hạ Thái bình''

Sân khấu hoá ''Thiên hạ Thái bình''
nguyenvu2010

Ngày đăng 14-04-2012

[Festival Hue 2012]