Sân khấu hoá ''Thiên hạ Thái bình''

Tags: thien, ha, thai, binh

Đăng ngày 14-04-2012
[Festival Hue 2012]

Bình luận (0)