Clip đã bị xóa!

Sản xuất dây điện
thungo

Ngày đăng 13-05-2008

Kim loại trong cuộc sống thường ngày