Clip đã bị xóa!

Sản xuất gang
huyhungdia

Ngày đăng 28-02-2008

Thí nghiệm Hóa học 12