Sorry, this video is not available in your country.

Sản xuất gang

huyhungdia

Tags: thí nghiệm

Đăng ngày 28-02-2008

Thí nghiệm Hóa học 12

Bình luận (4)