Sao trượt băng nghệ thuật Park So-Yoen

Đăng ngày 02-06-2009
Park So-Yoen rực sáng trong những bài dự thi đem về cho cô nhiều thành tích ấn tượng.

Bình luận (0)