Sập cầu Cần Thơ

Đăng ngày 26-09-2007
Thảm họa thảm khốc: Sập cầu Cần Thơ

Bình luận (31)