Clip đã bị xóa!

Sắt tác dụng với lưu huỳnh

Sắt tác dụng với lưu huỳnh
huyhungdia

Ngày đăng 28-02-2008

Thí nghiệm Hóa học 10, 12