Clip đã bị xóa!

Sắt tác dụng với lưu huỳnh

huyhungdia

3,457

Tags: thí nghiệm

Đăng ngày 28-02-2008

Thí nghiệm Hóa học 10, 12

Bình luận (0)