Sorry, this video is not available in your country.

Sắt tác dụng với lưu huỳnh

huyhungdia

Tags: thí nghiệm

Đăng ngày 28-02-2008

Thí nghiệm Hóa học 10, 12

Bình luận (0)