Sorry, this video is not available in your country.

Sắt tác dụng với oxi

huyhungdia

Tags: thí nghiệm

Đăng ngày 28-02-2008

Thí nghiệm Hóa học 10

Bình luận (1)