Clip đã bị xóa!

Sắt tác dụng với oxi
huyhungdia

Ngày đăng 28-02-2008

Thí nghiệm Hóa học 10