Sex and the City - The Movie

Đăng ngày 21-01-2008
Trailer phim mới Sex and the City
ĐD: Michael Patrick King
DV: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis..
Trình chiếu: 30/5/2008

Bình luận (5)