Shin - Cậu bé bút chì: Bố có 'bồ' !!!

Đăng ngày 31-08-2008
- Có cô nào lạ lắm ý, tự dưng đến ôm bố...^^

Bình luận (2)