Shin - Cậu bé bút chì: Chú rắn đáng yêu ^^

Đăng ngày 21-10-2008
- Shin nhặt đựơc chú rắn ở ngoài đường, mang về nhà chơi. Chú rắn nhìn thì đáng sợ nhưng thực sự rất đáng yêu nhé...^^

Bình luận (2)