Clip đã bị xóa!

舒畅/Shu Chang - Tribute
yangxiao2308

Ngày đăng 14-02-2012

I can't stop crying and watching 宝莲灯 and she's my fave character. XD 我不听得看报莲灯,伤心死了!!我最喜欢小玉!!!