Sorry, this video is not available in your country.

Siêu nhân TIGA tập1

Ly Van Thang

Tags: sieu nhan tiga

Đăng ngày 24-11-2009

ultraman - siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp con người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến lớn, mình thép,...) để chống lại những con quái thú khổng lồ
Đọc thêm

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận