Clip đã bị xóa!

Siêu nhân TIGA tập3
haclong32

Ngày đăng 01-12-2009

ultraman - siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp con người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến lớn, mình thép,...) để chống lại những con quái thú khổng lồ