Sorry, this video is not available in your country.

Siêu nhân điện quang(ultramebius) tập1

pasadena

Tags: siêu nhân điện quang, ultramebius, sieu nhan dien quang, ultraman, ultra mebius

Đăng ngày 07-04-2008

ultraman - siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp con người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến lớn, mình thép,...) để chống lại những con quái thú khổng lồ.
Đọc thêm

Bình luận (9)

Xem thêm bình luận