Siêu nhân điện quang(ultramebius) tập1

Đăng ngày 07-04-2008
ultraman - siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp con người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến lớn, mình thép,...) để chống lại những con quái thú khổng lồ.

Bình luận (9)