Clip đã bị xóa!

Siêu nhân điện quang(ultramebius) tập34

Siêu nhân điện quang(ultramebius) tập34
pasadena

Ngày đăng 20-10-2008

ultraman - siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp con người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến lớn, mình thép,...) để chống lại những con quái thú khổng lồ