Siêu nhân điện quang(ultramebius) tập6

Đăng ngày 08-04-2008
ultraman - siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp con người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến lớn, mình thép,...) để chống lại những con quái thú khổng lồ

Bình luận (0)