Sorry, this video is not available in your country.

Siêu nhân điện quang(ultrasevenX) tập1

pasadena

Tags: siêu nhân điện quang, ultrasevenX, sieu nhan dien quang, ultraman, ultraseven X

Đăng ngày 16-03-2008

ultraman - siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp con người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến lớn, mình thép,...) để chống lại những con quái thú khổng lồ.UltrasevenX nằm trong series ultraman và được sản xuất năm 2007
Đọc thêm

Bình luận (4)