Clip đã bị xóa!

Siêu nhân điện quang(ultrasevenX) tập12(hết)

Siêu nhân điện quang(ultrasevenX) tập12(hết)
pasadena

Ngày đăng 21-03-2008

ultraman - siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp con người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến lớn, mình thép,...) để chống lại những con quái thú khổng lồ.UltrasevenX nằm trong series ultraman và được sản xuất năm 2007