Clip đã bị xóa!

Siêu nhân kị mã ep 9
americano

Ngày đăng 05-01-2008

Phần 14 của series nổi tiếng power rangers (mỗi năm ra 1 phần, bắt đầu từ năm 1993). Phim nói về những thanh niên ưu tú được thừa hưỡng những sức mạnh siêu việt và những con ro-bot dũng mănh để chống lại các thế lực xấu xa