Clip đã bị xóa!

Sốc với ni cô tự thiêu ở Tây Tạng

Sốc với ni cô tự thiêu ở Tây Tạng
vietnam.today

Ngày đăng 16-09-2012

Sốc với video ni cô tự thiêu ở Tây Tạng