Clip đã bị xóa!

Solo guitar - Sungha Jung
muathuHN

Ngày đăng 11-03-2008

Các bạn đã biết đến cậu bé này chưa ?? - Hay xem va cảm nhận nhé.