Solo guitar - Sungha Jung

Đăng ngày 11-03-2008
Các bạn đã biết đến cậu bé này chưa ?? - Hay xem va cảm nhận nhé.

Bình luận (3)