Sorry, this video is not available in your country.

Sóng thần

noOnLiNe

Tags: thiên tai, thảm hoạ thiên nhiên, khủng khiếp, kinh khủng, sóng thần, động đất

Đăng ngày 22-03-2007

kinhkhủng quá

Bình luận (1)