Sorry, this video is not available in your country.

Sóng thần thái lan

Vũ Nhật Tùng

Tags: thái lan, thailand, sóng thần, du lich

Đăng ngày 11-04-2007

Kinh khủng

Bình luận (4)