Clip đã bị xóa!

Sóng thần, thảm họa
tuyphuoc02

Ngày đăng 09-10-2007

Tham hoa song than