Sorry, this video is not available in your country.

Sóng về đâu - Anh Bằng (Nhớ Trịnh Công Sơn)

Việt Pop

210

Tags: Nhớ Trịnh Công Sơn, Song ve dau, Anh Bang

Thể hiện: Kara

Thể loại: Châu Á

Đăng ngày 13-04-2011

Nhớ Trịnh Công Sơn

Bình luận (0)