Clip đã bị xóa!

Songoku vs Vegeta
winsion101

Ngày đăng 27-10-2008

hay