Clip đã bị xóa!

Sử ca học đường
vietnam.today

Ngày đăng 13-11-2008

Sau thành công của cuộc vận động sưu tầm và tuyển chọn sử ca Việt Nam nhà văn hóa Thanh Niên Tp HCM tổ chức chương trình tập hát sử ca học đường