Sorry, this video is not available in your country.

Sử ca học đường

Tin trong nước

Tags: Học đường, sử ca học đường, lịch sử Việt Nam

Đăng ngày 13-11-2008

Sau thành công của cuộc vận động sưu tầm và tuyển chọn sử ca Việt Nam nhà văn hóa Thanh Niên Tp HCM tổ chức chương trình tập hát sử ca học đường

Bình luận (0)