Sử ca học đường

Đăng ngày 13-11-2008
Sau thành công của cuộc vận động sưu tầm và tuyển chọn sử ca Việt Nam nhà văn hóa Thanh Niên Tp HCM tổ chức chương trình tập hát sử ca học đường

Bình luận (0)