Clip đã bị xóa!

Sự hình thành Vũ trụ.
lucgiac

Ngày đăng 29-11-2007

Vũ trụ được tạo thành như thế nào ????