Sorry, this video is not available in your country.

Sự hình thành Vũ trụ.

lucgiac_muadong

Tags: Thiên văn học, astronomy, khoa học, học tập, khám phá.

Đăng ngày 29-11-2007

Vũ trụ được tạo thành như thế nào ????

Bình luận (0)