Sorry, this video is not available in your country.

Sự khác biệt giữa sinh viên giàu và sinh viên nghèo

Tags: Sự khác biệt giữa sinh viên giàu và sinh viên nghèo

Đăng ngày 19-12-2013

Clip do nhóm Noen thực hiện đã khắc họa sự khác biệt giữa sinh viên nghèo và sinh viên giàu một cách hài hước. Từ chuyện đi xe gì, dùng điện thoại gì, hẹn hò, bạn gái...
Đọc thêm

Bình luận (0)