Sorry, this video is not available in your country.

Sự kiện 11-9

[V]aa[N]

Tags: Sự kiện, 11-9, toà tháp đôi, Mỹ, thời sự

Đăng ngày 18-03-2007

Đây là đoạn phim quay lại toàn bộ quá trình 3 chiếc máy bay đâm vào Tòa Tháp Đôi của Mỹ ngày 11-9

Bình luận (13)

Xem thêm bình luận