Sự kiện 11-9

Đăng ngày 18-03-2007
Đây là đoạn phim quay lại toàn bộ quá trình 3 chiếc máy bay đâm vào Tòa Tháp Đôi của Mỹ ngày 11-9

Bình luận (14)