Clip đã bị xóa!

Sự mầu nhiệm trên đất Phật A - HT Thích Huyền Diệu

Sự mầu nhiệm trên đất Phật A - HT Thích Huyền Diệu
becksphanduy

Ngày đăng 23-02-2011

Buổi nói chuyện của Thầy Huyền Diệu về những mật pháp để hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống, ngay khi gặp phải nghịch cảnh. Thầy cũng kể những câu chuyện Thầy làm được ở Nepal khiến ta vừa xúc động vừa tự hào!