Sorry, this video is not available in your country.

Sự phát triển phôi

xalamonster

Tags: phôi thai

Đăng ngày 02-11-2007

Sự phát triển của phôi thai - nhìn qua kính hiển vi điện tử.

Bình luận (0)