Clip đã bị xóa!

Sự sống của loài bò sát và lưỡng cư P1

Sự sống của loài bò sát và lưỡng cư P1
samvoi

Ngày đăng 22-04-2011

Chúng ta cùng tìm hiểu tập tính và sinh hoạt của loài bò sát và lưỡng cư sống trong thế giới tự nhiên nhé.