Clip đã bị xóa!

Sự tích Thạch Sùng
nguyenvu2010

Ngày đăng 14-12-2011

Cổ tích Việt Nam - Thạch Sùng.