Clip đã bị xóa!

Sự tồn vong của loài khủng long ,phần 2

Nguyễn Xuân Huy

17,239

Tags: động vật, tiền sử, khoa học, tài liệu

Đăng ngày 15-10-2007

Sự tồn vong của loài khủng long, phim tài liệu, phần 2

Bình luận (4)