Clip đã bị xóa!

Sư tử ăn thịt người
heaven

Ngày đăng 19-12-2007

bị cắn thế này , sống sao nổi