Sư tử ăn thịt người

Tags: animal

Đăng ngày 19-12-2007
bị cắn thế này , sống sao nổi

Bình luận (55)