Sorry, this video is not available in your country.

Sư tử ăn thịt người

heaven

Tags: animal

Đăng ngày 19-12-2007

bị cắn thế này , sống sao nổi

Bình luận (55)

Xem thêm bình luận