Clip đã bị xóa!

Sư tử ăn thịt người
trongtoan.vn

Ngày đăng 15-11-2008

một sự cố đáng tiếc trong rạp xiếc , người này bị chúa tể sơn lâm cắt , liệu người này có còn sống sót