Sư tử ăn thịt người

Đăng ngày 15-11-2008
một sự cố đáng tiếc trong rạp xiếc , người này bị chúa
tể sơn lâm cắt , liệu người này có còn sống sót

Bình luận (1)