Clip đã bị xóa!

Sư tử ăn thịt người

24,835

Tags: Sư tử- ăn -thịt người

Đăng ngày 15-11-2008

một sự cố đáng tiếc trong rạp xiếc , người này bị chúa
tể sơn lâm cắt , liệu người này có còn sống sót

Bình luận (1)