Sorry, this video is not available in your country.

Sư tử săn mồi

Vũ Nhật Tùng

Tags: animal, động vật, lion, sư tử, chúa sơn lâm

Đăng ngày 03-04-2007

Khi đói linh cẩu cũng là lựa chọn tốt

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận