Clip đã bị xóa!

Sư tử tấn công người

Sư tử tấn công người
batamchoca

Ngày đăng 12-05-2008

Ôi ghê quá hà