Sorry, this video is not available in your country.

Sư tử tấn công người

batamchoca

Tags: Sư tử, tấn công người, thế giới động vật

Đăng ngày 12-05-2008

Ôi ghê quá hà

Bình luận (0)