Sorry, this video is not available in your country.

Sư tử tấn công người nuôi thú

Tags: Sư tử, tấn công người nuôi thú, hoang dã, thú dữ, tin nong

Đăng ngày 24-03-2010

Nguy hiểm quá nhỉ

Bình luận (0)