Sư tử tấn công người nuôi thú

Đăng ngày 24-03-2010
Nguy hiểm quá nhỉ

Bình luận (0)