Sư tử trâu đánh nhau

Đăng ngày 14-09-2009
Do những mâu thuẫn không thể điều hòa, hai loài vật lao vào nhau để dàn trận đánh nhau tơi bời.

Bình luận (1)