Clip đã bị xóa!

Sư tử trâu đánh nhau
hoangson

Ngày đăng 14-09-2009

Do những mâu thuẫn không thể điều hòa, hai loài vật lao vào nhau để dàn trận đánh nhau tơi bời.