Clip đã bị xóa!

Sư tử và linh cẩu đối đầu

Sư tử và linh cẩu đối đầu
WhiteOcelot

Ngày đăng 16-10-2008

Trên đồng cỏ Châu Phi, sư tử và linh cẩu là kẻ thù không đội trời chung