Clip đã bị xóa!

Sư tử và linh cẩu đối đầu

WhiteOcelot

48,992

Tags: savan

Đăng ngày 16-10-2008

Trên đồng cỏ Châu Phi, sư tử và linh cẩu là kẻ thù không đội trời chung

Bình luận (2)