Sorry, this video is not available in your country.

Sư tử và linh cẩu đối đầu

WhiteOcelot

Tags: savan

Đăng ngày 16-10-2008

Trên đồng cỏ Châu Phi, sư tử và linh cẩu là kẻ thù không đội trời chung

Bình luận (2)