Sorry, this video is not available in your country.

Sư tử và linh cẩu tranh nhau con mồi

Tags: Sư tử và linh cẩu tranh nhau con mồi, động vật, săn mồi

Đăng ngày 11-05-2013

Sư tử và linh cẩu tranh nhau con mồi

Bình luận (0)