Clip đã bị xóa!

Sức sống thể thao trên đảo Trường Sa

Sức sống thể thao trên đảo Trường Sa
442online

Ngày đăng 15-04-2009

Sức sống thể thao trên đảo Trường Sa rất sôi động và mãnh liệt như cây Phong Ba trước gió.