Sorry, this video is not available in your country.

Súng FAMAS dưới dạng Lego

Kim Cuong

Tags: Đồ chơi Lego

Đăng ngày 03-07-2012

Súng được làm từ Lego bắn ra đạn Lego.

Bình luận (0)