Clip đã bị xóa!

Súng FAMAS dưới dạng Lego

Súng FAMAS dưới dạng Lego
cuong.kim.5439

Ngày đăng 03-07-2012

Súng được làm từ Lego bắn ra đạn Lego.