Sorry, this video is not available in your country.

THÁI BÌNH CÔNG CHÚA

Tags: Phan Nghinh Tử, Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên, Trương Thần Quang, thâm cung bí sử

Đăng ngày 22-11-2008

Tiết Thiệu (Trương Thần Quang) hộ giá bị trọng thương, Võ Tắc Thiên cho phép Thái Bình công chúa được gặp Tiết Thiệu. Phan Nghinh Tử đóng cả hai vai Võ Tắc Thiên và Thái Bình công chúa Lý Châu
Đọc thêm

Bình luận (0)