THÁI BÌNH CÔNG CHÚA

Đăng ngày 22-11-2008
Tiết Thiệu (Trương Thần Quang) hộ giá bị trọng thương, Võ Tắc Thiên cho phép Thái Bình công chúa được gặp Tiết Thiệu. Phan Nghinh Tử đóng cả hai vai Võ Tắc Thiên và Thái Bình công chúa Lý Châu

Bình luận (0)