Sorry, this video is not available in your country.

TP Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 9

Tin trong nước

Tags: TP Đà Nẵng, chịu nhiều thiệt hại, cơn bão số 9

Đăng ngày 30-09-2009

TP Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 9, mặc dù không nằm trong tâm bão

Bình luận (0)