Clip đã bị xóa!

TP Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 9

TP Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 9
vietnam.today

Ngày đăng 30-09-2009

TP Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 9, mặc dù không nằm trong tâm bão